((( اطلاعیه ))) 1- این سایت در ستــاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثـبـت شده است. 2- مطالب درخواستی خود را در قسمت نظرات مطرح کنید. 3-اگر در سایت حضور بهم میرسانید حتما فعالیت نمایید . 4- به نوشته های دوستان احترام گذاشته و تایید و زیر نویس نمایید . 5-برای ورود به خانواده پارسی نیاز به ایمیل معتبر و تایید میباشد . با تشکر از همه شما عزیزان ((Goolball) (Persion Family))

شبکه اجتماعی خانواده پارسی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

عضویت
Please reenter your email again below.
حمزه 4000داش مرامپارسا (پلیس ساARSAM13maryam#jojo#(راهنماfahime....ابراهیممحمداكبريصباs@}{@rترنم بهاریاحسان احسانBaharHosein Hamzeآریانامهدیپیوند آسمانیصباMehdi fitifitسارااریویوسفمحمد نادريامیرحسینپیامحجتنادر احمدیFatimaرضا رضاییROYA*LOVEمهتابarezooعلیآرزو زمینیمحسنفافاعلیرضا بخیتآرزوFatemehحسين پورمهدیهحامدامیر آریاساراااکیمیامحمد رضاsahelYMSA{S.M.H}امیرعلی 351قيصرdonyam.mehdiدل آرامغریب(بازرس ساآنشرلیسپیده شهرزادمجیدنگار شرافتمحمدelisaامینامیرمحمدعلی به ابسینامهدی گرگانیرمز سلامتیکامران