((( اطلاعیه ))) 1- این سایت در ستــاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثـبـت شده است. 2- مطالب درخواستی خود را در قسمت نظرات مطرح کنید. 3-اگر در سایت حضور بهم میرسانید حتما فعالیت نمایید . 4- به نوشته های دوستان احترام گذاشته و تایید و زیر نویس نمایید . 5-برای ورود به خانواده پارسی نیاز به ایمیل معتبر و تایید میباشد . با تشکر از همه شما عزیزان ((Goolball) (Persion Family))

شبکه اجتماعی خانواده پارسی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

عضویت
آنشرلی(مدیر ستو دل بروحنانه میرزاییYMSAعلیاریوعلی مولاییMehdi fitifitمریمhamid rezaحمزه 4000الینامهساARSAM13رضا صارمی(مدیپارسا (پلیس ساBaharماهرخیوسفسجادپیوند آسمانیآریاناHosein Hamzeزهراغریبایرانبانوامیرترنم بهاریپیامابراهیمنادررکسانامحمد رضانگار شرافتحسین اعتصامیmaryam#jojo#(راهنماFatemehsaheldonyaآرزو زمینیشیداقيصرمهتابحامد غفاریآزاد........s@}{@rBehnamفافاامینپرستو*افشینناهیدس.جوادarezooصباجوادندیمپريسامهران دادفرdelnazmahdisahar milaniنداpesar007فاطمهاحمد کریمیسپیده شهرزادحسين پورgregompsonاحسان احسان